Ý nghĩa của từ knock down là gì:
knock down nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ knock down. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa knock down mình

1

0   0

knock down


"Knock down" là một tính từ có nghĩa là "Gục ngã" hay "hạ gục". Tính từ này được dùng nhiều trong những trận đấu vật hay đánh boxing khi một trong hai đối thủ không còn khả năng tiếp tục trận đấu. Ngoài ra nó còn được sử dụng trong các buổi đấu giá khi một món đồ được quyết định bán.
bao - Ngày 11 tháng 10 năm 2018

2

0   0

knock down


Tính từ:
- (Giá) cực rẻ
- rất nghiêm trọng và gây tổn hại:
- Được sử dụng để mô tả đồ nội thất được bán thành từng mảnh phải được nối với nhau
- Hoặc dùng theo cú pháp knock something down, nghĩa là làm cho ai đó hoặc một cái gì đó rơi xuống đất bằng cách đánh anh ta, cô ấy hoặc nó
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của knock down
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< câu ghép wrap up >>