Ý nghĩa của từ câu ghép là gì:
câu ghép nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ câu ghép. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa câu ghép mình

1

0   0

câu ghép


Là một loại cấu trúc câu trong ngữ pháp tiếng Việt. Đó là một câu bao gồm có nhiều vế, những vế này được tạo thành giống một câu đơn có chủ ngữ và vị ngữ. Thường sẽ có sử dụng thêm một số từ liên kết, trạng từ để làm rõ ý của câu.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

2

0   0

câu ghép


Câu ghép là câu được nối từ hai vế trở lên, mỗi vế phải có đủ một cụm chủ vị. Để tạo thành một câu ghép, ta phải có hơn hai cụm chủ vị, đồng thời hai vế phải có ý nghĩa liên kết chặt chẽ với nhau
Ví dụ: "Hôm nay, tổ bốn trực phòng học còn tổ một trực hành lang". "Hôm nay" là trạng ngữ. "Tổ bốn" là chủ ngữ 1, "trực phòng học" là vị ngữ 1. "Tổ một" là chủ ngữ 2, "trực hành lang" là vị ngữ 2. Hai vế câu này liên kết với nhau bằng quan hệ từ "và"
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của câu ghép
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bb cream knock down >>