Ý nghĩa của từ washington dc là gì:
washington dc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ washington dc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa washington dc mình

1

5   1

washington dc


Washington, D.C là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. D.C là viết tắt của District of Columbia có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C.
gracehuong - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

5   2

washington dc


Washington DC là tên gọi một thành phố Thủ đô của Mỹ. "DC" là viết tắt của District of Columbia. Washington DC trong tiếng Hán Việt có tên gọi là "Hoa Thịnh Đốn".
babbisun - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

4   1

washington dc


tên một thành phố ở mỹ. tên đầy đủ là Washington District of Columbia. đây là thủ đô của toàn bộ liên bang, là nơi đặt tòa Nhà trắng, nơi làm việc của người có quyền lực nhất thế giới: Tổng Thống Mỹ, bảo tàng Smithsonean... nó còn được coi là đầu não, nơi đưa ra các quyết định cho cả đất nước
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

4

0   0

washington dc


Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của washington dc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mah url >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa