Ý nghĩa của từ vận là gì:
vận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vận mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vận


Sự may rủi lớn gặp phải, vốn đã được định sẵn đâu từ trước một cách thần bí theo quan niệm duy tâm. | : '''''Vận''' may.'' | : '''''Vận''' rủi.'' | : ''Gặp '''vận''' (kng.'' | : ''; gặp '''vận''' may [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vận


1 d. Sự may rủi lớn gặp phải, vốn đã được định sẵn đâu từ trước một cách thần bí theo quan niệm duy tâm. Vận may. Vận rủi. Gặp vận (kng.; gặp vận may) thì chẳng mấy chốc mà làm nên.2 I d. (id.; kết hợ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vận


1 d. Sự may rủi lớn gặp phải, vốn đã được định sẵn đâu từ trước một cách thần bí theo quan niệm duy tâm. Vận may. Vận rủi. Gặp vận (kng.; gặp vận may) thì chẳng mấy chốc mà làm nên. 2 I d. (id.; kết hợp hạn chế). Vần (trong thơ ca). Câu thơ ép vận. II đg. (kng.; id.). Đặt thành câu có vần. ra câu ca dao. 3 đg. (id.). 1 Mang đi, chở đi, chuyển đến n [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vận


sự may rủi lớn gặp phải, vốn đã được định sẵn từ trước một cách thần bí, theo quan niệm duy tâm vận đỏ "Nào hay sông cạn bể vùi, Lòng trời tr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vận


danh từ
Sự may rủi được định sẵn từ trước.
Vận may.
Vần trong thơ.
Câu thơ đúng vận.
động từ
Đặt thành câu có vần.
Vận ra mấy câu thơ.
Mang, chở đi nơi khác.
Vận hàng hoá.
Đem hết sức lực làm việc.
Vận hết gân sức ra kéo chiếc xe.
Gán vào.
Chuyện đâu đâu mà cứ vận vào mình.
Mặc.
Vận chiếc áo dài.
DatBui - Ngày 13 tháng 9 năm 2023

<< vênh váo xuống >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa