DatBui

Geboortedatum:1999-12-31
Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vận


danh từ
Sự may rủi được định sẵn từ trước.
Vận may.
Vần trong thơ.
Câu thơ đúng vận.
động từ
Đặt thành câu có vần.
Vận ra mấy câu thơ.
Mang, chở đi nơi khác.
Vận hàng hoá.
Đem hết sức lực làm việc.
Vận hết gân sức ra kéo chiếc xe.
Gán vào.
Chuyện đâu đâu mà cứ vận vào mình.
Mặc.
Vận chiếc áo dài.
DatBui - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999