Ý nghĩa của từ ton là gì:
ton nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ton. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ton mình

1

1   0

ton


Tấn. | : ''long '''ton'''; gross '''ton''''' — tấn Anh (1016 kg) | : ''metric '''ton''''' — tấn (1000 kg) | : ''short '''ton'''; net '''ton''''' — tấn Mỹ (907, 2 kg) | Ton (đơn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ton


một từ tiếng anh có nghĩa là:
+ đơn vị đo khối lượng: tấn
+ đơn vị đo kích cỡ tàu bè
+ có nhiều, rất nhiều. vd: tons of books (rất nhiều sách)
Dạng số nhiều: “ton” hoặc “tons”
Thành ngữ “like a ton of bricks”: nặng nề, cay nghiệt
huongnguyen - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

3

0   0

ton


[tʌn]|danh từ, số nhiều tons (viết tắt) tn tấn ( Anh, Mỹ)long ton ; gross ton tấn Anh ( 1016 kg)metric ton tấn ( 1000 kg)short ton ; net ton tấn Mỹ ( 907, 2 kg) đơn vị dung [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

ton


Ton (tiếng Đức: Thun) là một đô thị ở tỉnh Trento ở vùng Trentino-Alto Adige/Südtirol của Ý, tọa lạc cách 20 km về phía bắc của Trento. Tại thời điểm ng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

ton


Tấn. Đơn vị khối lượng tương đương với 2240 pound (tấn nặng hay tấn Anh) hoặc 2000 pound (tấn nhẹ hay tấn Mỹ) hoặc 1000 kg (tấn theo hệ mét).Một đơn vị thể tích; tấn đăng ký.Dùng trong tủ lạnh hay máy điều hòa nhiệtđộ, chỉ đơn vị năng l [..]
Nguồn: tudienykhoa.net

6

0   0

ton


( Pháp ) Cung, giọng điệu ( Anh: Tone )
Nguồn: maikien.com

Thêm ý nghĩa của ton
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tomography tonality >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa