Ý nghĩa của từ toluene là gì:
toluene nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ toluene. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa toluene mình

1

0   1

toluene


Toluen.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

toluene


Toluen (C6H5CH3) Chất lỏng không màu thuộc nhóm chất thơm của hỗn hợp hydrocacbon dầu mỏ.
Nguồn: hoahocngaynay.com

3

0   1

toluene


Toluen, hay còn gọi là mêtylbenzen hay phenylmêtan, là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hyđrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi r [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của toluene
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tollhouse tomboy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa