Ý nghĩa của từ toàn bích là gì:
toàn bích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ toàn bích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa toàn bích mình

1

4   2

toàn bích


(Văn chương) hay, đẹp hoàn toàn, không thể chê trách một chỗ nào (tựa hòn ngọc đẹp, nguyên vẹn, không có ch&uacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   1

toàn bích


Toàn bích nói nôm na là đẹp, là hay hết chỗ chê.
PhanphiPhong3p - Ngày 08 tháng 1 năm 2016

3

1   0

toàn bích


Nói bài văn hoặc quyển sách hay từ đầu đến cuối: Bài thơ hay toàn bích.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   1

toàn bích


Y nghia cua tu toan bich trong cau mot ve dep that don gian va toan bich
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 2 năm 2016

5

1   1

toàn bích


nghĩa là 1 sự hoàn hảo,nôm na là hay là đẹp là sức hút lôi cuốn bạn đọc trog tác phẩm văn chương,thể hiện ở câu ,từ,..làm nên vẻ đẹp,đv,áng thơ"Toàn bích"
Diệp - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

6

1   2

toàn bích


Nói bài văn hoặc quyển sách hay từ đầu đến cuối. | : ''Bài thơ hay '''toàn bích'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

1   2

toàn bích


Nói bài văn hoặc quyển sách hay từ đầu đến cuối: Bài thơ hay toàn bích.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của toàn bích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lắng đắng toà thánh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa