Ý nghĩa của từ lắp ráp là gì:
lắp ráp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lắp ráp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lắp ráp mình

1

1   1

lắp ráp


Đặt các bộ phận máy móc vào đúng chỗ để có thể cho chạy được: Phân xưởng lắp ráp.
Nguồn: vdict.com

2

1   1

lắp ráp


lắp các bộ phận rời của máy với nhau hoặc đặt các bộ phận máy vào đúng chỗ để có thể hoạt động được lắp r&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   1

lắp ráp


Đặt các bộ phận máy móc vào đúng chỗ để có thể cho chạy được. | : ''Phân xưởng '''lắp ráp'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

lắp ráp


Đặt các bộ phận máy móc vào đúng chỗ để có thể cho chạy được: Phân xưởng lắp ráp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của lắp ráp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< toà thánh tong tỏng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa