PhanphiPhong3p

Geboortedatum:1999-12-31
Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được12
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

6 Thumbs up   5 Thumbs down

toàn bích


Toàn bích nói nôm na là đẹp, là hay hết chỗ chê.
PhanphiPhong3p - Ngày 08 tháng 1 năm 2016

2

0 Thumbs up   7 Thumbs down

tối ưu


tối ưu : tốt nhất, hay nhất, hiệu quả nhất
Do đó, nếu nói tối ưu nhất thì thừa chữ nhất.
PhanphiPhong3p - Ngày 07 tháng 3 năm 2016