Ý nghĩa của từ tnt là gì:
tnt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ tnt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tnt mình

1

14   2

tnt


viết tắt của Thuốc Nổ Tốt


xin lỗi bạn, đùa tí :3
TNT là viết tắt của trinitrotoluen, một hợp chất hóa học được nhà hóa học người Đức Joseph Wilband tìm ra. TNT được dùng nhiều hơn Nitroglycerin vì nó an toàn và dễ kiểm soát hơn nhiều so với loại chất nổ lỏng kia
TNT thường được dùng trong quân sự, làm mìn phá đá, mở đường, để phá hủy các công trình... ngoài ra để đo sức mạnh các quả bom, người ta cũng dùng đơn vị tấn TNT (sức công phá tương đương ... tấn TNT)

TNT còn là tên một mạng truyền hình cáp của Mỹ
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

8   2

tnt


1. Trinitrotoluen: là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3, danh pháp IUPAC: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen. Chất rắn màu vàng này là một loại chất thử trong hóa học nhưng nó là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác (được tính tương đương với TNT).
2. Tên một album của ACDC phát hành năm 1975.
markarus - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

3

8   3

tnt


Loại thuốc nổ mạnh (trinitrotoluene).
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   2

tnt


Thuốc nổ trinicrotolyol , trotyl
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

5

0   0

tnt


Tên của một công ty vận chuyển đến từ Việt Nam. Công ty này được thành lập trên 70 năm, vận chuyển hàng từ nước ngoài về nước ta và ngược lại, nhất là những sản phẩn từ châu Âu với hơn 55,000 chuyến và 700 chuyến bay mỗi tuần.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

6

2   3

tnt


TNT hay T.N.T có thể là từ viết tắt của:
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

1   2

tnt


1. Trinitrotoluen: là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3, danh pháp IUPAC: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen. Chất rắn màu vàng này là một loại chất thử trong hóa học nhưng nó là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác (được tính tương đương với TNT).
2. Tên một album của ACDC phát hành năm 1975.
thanh thủy - Ngày 10 tháng 11 năm 2014

8

1   7

tnt


tnt
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của tnt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tptalization tm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa