Ý nghĩa của từ tiền đề là gì:
tiền đề nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ tiền đề. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiền đề mình

1

14   5

tiền đề


Vế thứ nhất trong tam đoạn luận, dùng để nêu lên một nguyên tắc hay một lý luận chung. | Điều cần chú ý đến trước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

9   5

tiền đề


mỗi vế trong hai vế đầu của tam đoạn luận, từ đó rút ra kết luận. điều kiện cần thiết phải có trước để làm việc gì tiền [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

4   1

tiền đề


Vấn đề trước đây tạo ra đk cho sự việc sắp tới
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 9 năm 2018

4

6   5

tiền đề


d. 1. Vế thứ nhất trong tam đoạn luận, dùng để nêu lên một nguyên tắc hay một lý luận chung. 2. Điều cần chú ý đến trước.. Các kết quả tìm kiếm liên qu [..]
Nguồn: vdict.com

5

6   5

tiền đề


d. 1. Vế thứ nhất trong tam đoạn luận, dùng để nêu lên một nguyên tắc hay một lý luận chung. 2. Điều cần chú ý đến trước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

1   7

tiền đề


tiền: là tiền long
đề: là lô đề
=>tiền đề là dùng tiền long đi đánh lô đề
khongcanbiet - Ngày 03 tháng 12 năm 2019


Thêm ý nghĩa của tiền đề
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiền trạm tiểu học >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa