khongcanbiet

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được12
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   12

tiền đề


tiền: là tiền long
đề: là lô đề
=>tiền đề là dùng tiền long đi đánh lô đề
khongcanbiet - Ngày 03 tháng 12 năm 2019