Ý nghĩa của từ Thục Anh là gì:
Thục Anh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Thục Anh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thục Anh mình

1

25 Thumbs up   7 Thumbs down

Thục Anh


Thục Anh có nghĩa là "hiền lành và giỏi giang". Đây là tên thường đặt cho các bé gái.
- Thục: là hiền thục, hiền lành, trong trẻo, tốt đẹp, là chữ "thục" trong "thục nữ".
- Anh: là tinh anh, tài năng, cao siêu, cũng là chữ "anh" trong "anh hùng".
ThuyNguyen - 00:00:00 UTC 11 tháng 8, 2013

2

14 Thumbs up   5 Thumbs down

Thục Anh


Thuc có nghĩa là hiền lành xinh gái chăm chỉ thành đat
Anh có nghĩa là tài năng cao siêu
nếu bạn gái nào đặt tên là Thục Anh thì rất hợp lí
NGUYEN HUYEN TRANG - 00:00:00 UTC 4 tháng 11, 2013

3

8 Thumbs up   5 Thumbs down

Thục Anh


thục có thể là thục nữ anh chỉ một cô gái tinh ranh nhanh nhẹn thông minh
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 24 tháng 2, 2017

4

8 Thumbs up   12 Thumbs down

Thục Anh


Cô gái: trong anh ,tinh anh
Thục nghĩa là thục nữ
Anh là tinh anh
Tên : thục anh là tên hoàn hảo cho các bạn gái
Người có tên thục anh là một cô giá hoàn hảo, xinh xắn, có tài có đức, nên tên con gái là thục anh thì quá hoàn hảo luôn đấy m.n ạ
Thục anh - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< Phương Hoa Phú Hùng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa