Ý nghĩa của từ random là gì:
random nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ random. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa random mình

1

13   4

random


Random có nghĩa là ngẫu nhiên, tình cờ, tùy tiện, không có chủ ý hay kế hoạch từ trước.

VD: I pick one card in random and it's the winning card.
Mình chọn một quân bài ngẫu nhiên và đó lại là quân bài chiến thắng
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

11   3

random


hướng mạch cắt ngang
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

11   5

random


Ẩu, bừa, ngẫu nhiên. | : ''a '''random''' remark'' — một lời nhận xét ẩu | : ''a '''random''' shot'' — một phát bắn bừa | Người tầm thường, người vô danh. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

random


Tính từ: ngẫu nhiên, tùy tiện
Ví dụ: Sao anh ta có thể phán xét tùy tiện về dự án sắp tới của công ty như vậy được chứ? (How can he judge a random mark about the following project of company?)
Danh từ: ngẫu nhiên, tình cờ
Ví dụ: Đừng nói bậy nữa! (Stop speaking at random).
nga - Ngày 08 tháng 12 năm 2018

5

6   7

random


['rændəm]|danh từ|tính từ|Tất cảdanh từat random ngẫu nhiên, tình cờ, hú hoạto draw the winning numbers at random rút ra số trúng một cách hú hoạto open a book at rando [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của random
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rancorous randy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa