Ý nghĩa của từ quyết nghị là gì:
quyết nghị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quyết nghị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyết nghị mình

1

10   1

quyết nghị


(tập thể) quyết định sau khi đã bàn bạc, thảo luận (một vấn đề thường là quan trọng) nhất trí quyết nghị bàn bạc kĩ mới đi đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   0

quyết nghị


- Động từ: hành động quyết định sau khi đã bàn bạc, thảo luận (một vấn đề, chủ điểm nào đó, thường có tính chất quan trọng của một tổ chức, cơ quan)
- danh từ
"Quyết Nghị" là từ dùng cho một văn bản do một nhóm người được tổ chức ủy thác, có quyền phán quyết tối hậu về vấn đề gì.
ví dụ: tất cả các cán bộ đang họp bàn để ra quyết nghị mới.
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

2   0

quyết nghị


Ngả hẳn về một ý định nhất thiết phải thực hiện: Chi bộ quyết nghị kết nạp hai đồng chí.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quyết nghị". Những từ [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   0

quyết nghị


Ngả hẳn về một ý định nhất thiết phải thực hiện: Chi bộ quyết nghị kết nạp hai đồng chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

4   4

quyết nghị


Ngả hẳn về một ý định nhất thiết phải thực hiện. | : ''Chi bộ '''quyết nghị''' kết nạp hai đồng chí.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   3

quyết nghị


Quyết nghị là quyết định của một tập thể đứng đầu một tổ chức sau khi đã được đưa ra bàn bạc thống nhất. Tổ chức đó phải là tổ chức được bầu cử
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 8 năm 2015


Thêm ý nghĩa của quyết nghị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quen hơi quen lệ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa