Ý nghĩa của từ quyết chí là gì:
quyết chí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ quyết chí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyết chí mình

1

31   9

quyết chí


Quyết chí là có ý chí quyết tâm làm bằng được
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 6 năm 2015

2

18   6

quyết chí


cương quyết làm một việc gì đó
bi - Ngày 20 tháng 11 năm 2014

3

18   12

quyết chí


có ý chí và quyết làm bằng được quyết chí học hành "Làm trai quyết chí lập thân, Rồi ra gặp hội phong v& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

14   10

quyết chí


Định ý một cách cương quyết: Quyết chí tu thân.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quyết chí". Những từ có chứa "quyết chí" in its definition in Vietnamese. Vie [..]
Nguồn: vdict.com

5

11   8

quyết chí


Định ý một cách cương quyết: Quyết chí tu thân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

5   2

quyết chí


có chí và quyết làm bằng được
Lê Phương Ly - Ngày 10 tháng 11 năm 2016

7

14   12

quyết chí


Định ý một cách cương quyết. | : '''''Quyết chí''' tu thân.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

3   3

quyết chí


Có ý chí và sự phấn đâu hết mình trong một lĩnh vực
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 12 năm 2016


Thêm ý nghĩa của quyết chí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quen nết quen quen >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa