Ý nghĩa của từ quy ước là gì:
quy ước nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ quy ước. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quy ước mình

1

20   6

quy ước


Là sự thỏa thuận giữa các bên về những vấn đề liên quan, trên cơ sở quy định, quy chế... nhất định phù hợp với mối liên quan giữa các bên
NT - Ngày 11 tháng 8 năm 2015

2

13   7

quy ước


Quy ước là những quy định của 2 hoặc một nhóm người trở lên về một vấn đề nào đó nó mang tính ước lệ không được chặt chẽ như những quy định của luật pháp....
Vương Quốc - Ngày 14 tháng 8 năm 2015

3

8   9

quy ước


Kết quả của sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên (người, đoàn thể, quốc gia. . . ) về một việc nhất định, thường không dựa trên tính chất tự nhiên [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   9

quy ước


Kết quả của sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên (người, đoàn thể, quốc gia...) về một việc nhất định, thường không dựa trên tính chất tự nhiên ..
rsdssadfwsc - Ngày 26 tháng 4 năm 2015

5

6   13

quy ước


Kết quả của sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên (người, đoàn thể, quốc gia...) về một việc nhất định, thường không dựa trên tính chất tự nhiên c [..]
Nguồn: vdict.com

6

4   11

quy ước


những điều quy định thoả thuận với nhau về một vấn đề nào đó, cần phải làm theo thực hiện đúng quy ước vi phạm các quy ước q [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

3   12

quy ước


Kết quả của sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên (người, đoàn thể, quốc gia...) về một việc nhất định, thường không dựa trên tính chất tự nhiên của sự vật: Quy ước nuôi gà trong khu tập thể; Quy ước quốc tế về hệ thống đơn vị đo lường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quy ước
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quen thân qui lai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa