Ý nghĩa của từ quyết tâm là gì:
quyết tâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quyết tâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyết tâm mình

1

13   3

quyết tâm


Định việc gì với ý nhất thiết phải làm : Quyết tâm đi tới mục đích.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

8   2

quyết tâm


Định việc gì với ý nhất thiết phải làm : Quyết tâm đi tới mục đích.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quyết tâm". Những từ có chứa "quyết tâm" in its [..]
Nguồn: vdict.com

3

8   3

quyết tâm


Định việc gì với ý nhất thiết phải làm. | : '''''Quyết tâm''' đi tới mục đích.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

quyết tâm


Quyết Tâm là một phường thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Phường có diện tích 2,15 km², dân số năm 1999 là 4370 người, mật độ dân số đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của quyết tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< que diêm que rẽ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa