Ý nghĩa của từ psi là gì:
psi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ psi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa psi mình

1

10   1

psi


PSI là viết tắt của cụm từ Pounds per square inch [số Pound (áp suất) trên một Inch vuông
Một đơn vị đo lường cho số lực tác dụng lên một khu vực một inch vuông.
gracehuong - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

5   0

psi


Vt của per square inch (số pao (áp suất) trên một insơ vuông; lốp xe ). | Psi (chữ cái Hy Lạp).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   0

psi


Psi là đơn vị áp suất, được sử dụng khi người ta bơm hơi thì căn cứ theo giá trị cho phép trên lốp mà bơm tránh trường hợp non hơi hoặc nổ lốp.

Việc này rất quan trong đối với những hãng xửa xe, bảo dưỡng xe
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

4

2   0

psi


Pounds per square inch – Đơn vị tính áp suát
Nguồn: greentech.vn

5

2   0

psi


Giám định hàng hóa trước khi gửi hàng - Việc sử dụng dịch vụ của các công ty tư nhân chuyên nghiệp để kiểm tra chi tiết các chuyến hàng được xuất ra nước ngoài, ví dụ như kiểm tra giá, số lượng, chất lượng...
Nguồn: mfo.mquiz.net

6

0   0

psi


con chữ thứ hai mươi ba của bảng chữ cái Hi Lạp (ψ, Ψ).
Nguồn: tratu.soha.vn

7

1   1

psi


Pounds per square inch
Nguồn: clbthuyentruong.com

8

0   0

psi


Psi (hoa Ψ, thường ψ; tiếng Hy Lạp: Ψι Psi) là chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống số Hy Lạp, nó có giá trị 700.
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

0   0

psi


Pounds per square inch – Đơn vị tính áp suát
Nguồn: thietbiloc.com

10

0   0

psi


Population Services International
Là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu tập trung vào việc khuyến khích hành vi lành mạnh và khả năng chi trả của các sản phẩm y tế. PSI được thành lập vào năm 1970 để cải thiện sức khỏe sinh sản bằng các chiến lược tiếp thị thương mại và đã mở rộng hoạt động ở hơn 50 quốc gia trong các lĩnh vực sốt rét, kế hoạch hóa gia đình, HIV, tiêu chảy, viêm phổi và vệ sinh. PSI có trụ sở tại Washington, DC.
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của psi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pseudonyme psychanalyse >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa