Ý nghĩa của từ piss off là gì:
piss off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ piss off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa piss off mình

1

0   0

piss off


một động từ tiếng Anh (thô tục) có nghĩa là chọc tức ai đó. chỉ việc dùng hành động, hoặc lời nói làm cho ai đó giận dữ, bực tức

VD: stop pissing her off - đừng chọc tức con bé nữa!
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   0

piss off


- Động từ: đi tiểu, đi đái
- Dùng như ra lệnh, mệnh lệnh: Cút ngay, biến ngay, xéo ngay
- "piss off" còn có nghĩa chọc giận người khác, làm người khác khó chịu, bực mình, gây phiền toái.


- All employees are pissed off with new policy of company.
Tất cả nhân viên đều bực mình với chính sách mới của công ty.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

3

0   0

piss off


Cụm động từ: với piss là động từ
- Để lại hoặc đi, đặc biệt là một cách thô lỗ để nói với ai đó để đi
- Dùng để chỉ hành động rời khỏi một cách ép buộc hoặc đưa ra lời ép buộc đó đối với người khác.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của piss off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dorky am và pm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa