Ý nghĩa của từ dorky là gì:
dorky nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dorky Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dorky mình

1

0   0

dorky


một tính từ tiếng anh, dùng để miêu tả một người hơi ngớ ngẩn, đần đần, ăn mặc không thời trang lắm, các kĩ năng xã hội không tốt, thể hiện khi nói chuyện với người khác, các cuộc hội thoại này thường gượng gạo và không thoải mái

tiếng Việt có từ đụt, ngố tàu tương tự như dorky
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của dorky
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pt2000 piss off >>