Ý nghĩa của từ am và pm là gì:
am và pm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ am và pm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa am và pm mình

1

1   0

am và pm


AM là viết tắt của cụm từ tiếng Latin ante meridiem - trước thời khắc giữa ngày (12h)
PM là viết tắt của post meridiem - sau giữa ngày (12h)

AM là chỉ khoảng thời gian từ 12h đêm (hoặc 24h) cho đến 12h trưa (12h). PM là chỉ khoảng thời gian còn lại

6AM = 6h sáng
6PM = 6h tối = 18h
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của am và pm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< piss off gfedcba >>