Ý nghĩa của từ park là gì:
park nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ park. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa park mình

1

7   5

park


vùng vườn, công viên national ~ khu vườn quốc giaTram chim national ~ vườn quốc gia Tràm  chim Vu Quang Nature Reserve  khu bảo tồn Vũ Quang
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

6   5

park


công viên
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

5   5

park


[pɑ:k]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ vườn hoa, công viên vườn lớn (bãi đất trồng cỏ có rào quanh, (thường) trồng cây và gắn liền với một trang [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

4   6

park


Vườn hoa, công viên. | Bãi (bãi đất, thường có thú rừng; bãi cỏ quanh biệt thự ở nông thôn). | Bãi (để xe, để pháo...). | Khoanh vùng thành công viên. | B [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   5

park


| park park (pärk) noun Abbr. pk. 1. An area of land set aside for public use, as: a. A piece of land with few or no buildings within or adjoining a town, maintained for recreational and ornam [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

1   6

park


Phác là họ phổ biến thứ 3 của người Triều Tiên (Triều Tiên và Hàn Quốc) sau họ Kim và Lee. Họ này viết theo Hanja là 朴, Hangul là 박, Romaja quốc ngữ: Park, c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của park
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< parley parget >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa