Ý nghĩa của từ nhỏ nhen là gì:
nhỏ nhen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ nhỏ nhen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhỏ nhen mình

1

35   11

nhỏ nhen


tỏ ra hẹp hòi, hay chú ý đến những việc nhỏ nhặt về quyền lợi trong quan hệ đối xử lòng dạ nhỏ nhen "Tha ra thì cũng may đời [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

32   17

nhỏ nhen


tt Hẹp hòi, hay chấp nhất, hay thù vặt: Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhỏ nhen". Những từ phát âm/đánh vần giống [..]
Nguồn: vdict.com

3

14   7

nhỏ nhen


Hep hoi ich ki
Thy - Ngày 14 tháng 12 năm 2014

4

16   9

nhỏ nhen


nhỏ nhen là hẹp hòi hay chú ý đến việc vụn vặt / Trong câu tôi chưa kịp chào nó đã trách thật là nhỏ nhen
diennguyen - Ngày 10 tháng 9 năm 2015

5

20   15

nhỏ nhen


Hẹp hòi, hay chấp nhất, hay thù vặt. | : ''Làm ra thì cũng ra người '''nhỏ nhen''' (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

8   5

nhỏ nhen


Hẹp hòi , hay chú ý đến việc vụn vặt
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 4 năm 2016

7

9   8

nhỏ nhen


nho nhen nghia la khong biet nghi den nguoi khac , chi biet nhgi den moi minh
minh anh - Ngày 03 tháng 5 năm 2014

8

2   1

nhỏ nhen


Hẹp hòi, hay để yếu những điều lẳn vặt
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 12 năm 2017

9

2   1

nhỏ nhen


Toàn là 1 con người suốt ngày bì trảnh
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 6 năm 2018

10

16   17

nhỏ nhen


tt Hẹp hòi, hay chấp nhất, hay thù vặt: Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

11

9   21

nhỏ nhen


anukhuddaka (tính từ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của nhỏ nhen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhịn đói nhốt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa