diennguyen

Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được9
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

17   9

nhỏ nhen


nhỏ nhen là hẹp hòi hay chú ý đến việc vụn vặt / Trong câu tôi chưa kịp chào nó đã trách thật là nhỏ nhen
diennguyen - Ngày 10 tháng 9 năm 2015