Ý nghĩa của từ nguyên lý là gì:
nguyên lý nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ nguyên lý. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nguyên lý mình

1

19   14

nguyên lý


d. 1. Những điều cơ bản của một học thuyết: Nguyên lý chủ nghĩa Mác. Lê-nin. 2. Kết quả khái quát của nhiều định luật khoa học: Nguyên lý bảo toàn năng l [..]
Nguồn: vdict.com

2

13   8

nguyên lý


Nguyên là đầu, lý là lý luận, lý thuyết. Nguyên lý là lý luận xuất phát, khái quát những nội dung cơ bản nhât của một học thuyết, một lý luận. Ví dụ: nguyên lý kế toán, nguyên lý hoạt động của động cơ điện.
Lại Văn Nam - Ngày 08 tháng 6 năm 2015

3

2   0

nguyên lý


Nguyên lý là cơ sở khởi nguồn của các lý luận!
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 7 năm 2018

4

0   0

nguyên lý


Nguyên Lý là một xã thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Xã Nguyên Lý có diện tích 8,31 km², dân số năm 1999 là 11487 người, mật độ dân số đạt 1382 n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

8   8

nguyên lý


Nguyên là đầu, lý là lý luận. Nguyên lý, tức lý luận xuất phát của một học thuyết, một hệ thống lý thuyết nào đó. Chẳng hạn: nguyên lý kế toán; nguyên lý hoạt động của động cơ điện xoay chiều....
laivannam - Ngày 18 tháng 9 năm 2015

6

7   8

nguyên lý


Những điều cơ bản của một học thuyết. | : '''''Nguyên lý''' chủ nghĩa.'' | : ''Mác.'' | : ''-.'' | : ''Lê-nin.'' | Kết quả khái quát của nhiều định luật khoa h [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

8   10

nguyên lý


d. 1. Những điều cơ bản của một học thuyết: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 2. Kết quả khái quát của nhiều định luật khoa học: Nguyên lý bảo toàn năng lượng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của nguyên lý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nguyên liệu nguyên trạng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa