laivannam

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được8
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9   8

nguyên lý


Nguyên là đầu, lý là lý luận. Nguyên lý, tức lý luận xuất phát của một học thuyết, một hệ thống lý thuyết nào đó. Chẳng hạn: nguyên lý kế toán; nguyên lý hoạt động của động cơ điện xoay chiều....
laivannam - Ngày 18 tháng 9 năm 2015