Ý nghĩa của từ Chiêm nghiệm là gì:
Chiêm nghiệm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Chiêm nghiệm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chiêm nghiệm mình

1

29 Thumbs up   18 Thumbs down

Chiêm nghiệm


xem xét và đoán định bằng kinh nghiệm, sự từng trảI chiêm nghiệm mọi lẽ phải trái ở đời
Nguồn: tratu.soha.vn

2

15 Thumbs up   9 Thumbs down

Chiêm nghiệm


Chiêm nghiệm là một quá trình con người nhận thức đối tượng qua các giác quan và suy tư suy ngẫm để tìm được bản chất của đối tượng
Hưng đẹp trai - 00:00:00 UTC 4 tháng 3, 2022

3

8 Thumbs up   8 Thumbs down

Chiêm nghiệm


Việc tư duy cẩn trọng để liên kết các kinh nghiệm hiện tại với quá khứ để đưa ra một lược đồ tư duy có mối liên hệ chặt chẽ và phức tạp hơn. Chiêm nghiệm thường liên quan tới:
- Sự phổ biến.
- Sự khác biệt
- Mối tương quan trước những yếu tố bề mặt.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 8 tháng 12, 2022

4

10 Thumbs up   16 Thumbs down

Chiêm nghiệm


Lĩnh hội ra ý nghĩa của mọi điều trái phải ở đời
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 28 tháng 4, 2020

<< Chiêm chiếp Chiu chíu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa