Ý nghĩa của từ mun là gì:
mun nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ mun. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mun mình

1

18   11

mun


Có nghĩa là mèo mun
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 9 năm 2015

2

2   2

mun


Trong tiếng Việt, từ "mun" là danh từ dùng để chỉ loại gỗ quý, rất cứng, màu đen và cũng có thể là tính từ dùng để miêu tả những đồ vật có màu như gỗ mun
Ví dụ: Bộ đũa này được làm từ loại gỗ mun.
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 8 năm 2019

3

9   12

mun


d. Tro: Lùi khoai trong mun nóng.1. d. Loài cây cùng họ với cây thị, gỗ màu đen, là một thứ gỗ rất quí. 2. t. Có màu đen như gỗ mun: Mèo mun.. Các kết quả tìm ki [..]
Nguồn: vdict.com

4

6   9

mun


d. Tro: Lùi khoai trong mun nóng. 1. d. Loài cây cùng họ với cây thị, gỗ màu đen, là một thứ gỗ rất quí. 2. t. Có màu đen như gỗ mun: Mèo mun.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

7   10

mun


cây lấy gỗ cùng họ với thị, lá đơn mọc cách, hoa đơn tính màu vàng, gỗ thuộc loại quý, rất cứng, màu đen đũa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

6   9

mun


Mun hay mun sừng là một loài thực vật thân gỗ trung bình thuộc họ Thị.Cây gỗ trung bình, rụng lá, cao 7–18 m, đường kính đến 0,3 m hay hơn, cành nhánh nhẵn, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

7   11

mun


Tro. | : ''Lùi khoai trong '''mun''' nóng.'' | Loài cây cùng họ với cây thị, gỗ màu đen, là một thứ gỗ rất quí. | Có màu đen như gỗ mun. | : ''Mèo '''mun'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của mun
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mum muôi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa