Ý nghĩa của từ lgbt là gì:
lgbt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lgbt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lgbt mình

1

24   0

lgbt


LGBT là viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ (Lesbians), đồng tính nam (Gays), song tính (Bisexuals) và chuyển giới tính (Transgender).
Có thể hiểu là những người có giới tính cá biệt (khác biệt thông thường)
gracehuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

16   3

lgbt


đây là một từ viết tắt của Lesbian (đồng tính nữ), gay (đồng tính nam), bisexual (lưỡng giới - yêu cả nam cả nữ) và transgender (chuyển giới)

do còn nhiều sự kì thị, phân biệt đối xử với những người có giới tính khác thường, họ tập hợp nhau thành một nhóm LGBT đấu tranh đòi quyền lợi của mình và mong muốn xã hội có cái nhìn cởi mở hơn về họ
hansnam - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

3

8   3

lgbt


LGBT là viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ (Lesbians), đồng tính nam (Gays), song tính (Bisexuals) và chuyển giới tính (Transgender).
Xem thêm tại: http://dinhbas.blogspot.com/2013/10/lgbt-la-gi.html
thanhvine - Ngày 30 tháng 10 năm 2013

4

3   2

lgbt


LGBT, hay GLBT, là từ viết tắt của cụm từ lesbian, gay, bisexual, và transgender/transsexual people (những người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

lgbt


Là từ viết tắt của các từ gộp thành: L (lesbian), G (gay), B (bisexual), T (transgender). Là cộng đồng đứng ra mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi cho những người ngoài giới tính nam và nữ. Trong đó mọi người có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Cộng đồng này đưa những con người này hòa nhập hơn với xã hội.
nga - Ngày 03 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của lgbt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kf rflffffloity >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa