Ý nghĩa của từ hít le là gì:
hít le nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hít le. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hít le mình

1

39   13

hít le


1. Là tên một vị tướng người Do thái - Đức. Ông nổi tiếng về phong cách thống trị độc đoán và tàn ác, được mệnh danh là " nhà cầm quyền độc đoán nhất trong lịch sử nhân loại.
2. Là một từ trẻ con thường dùng khi chúng không muốn chơi với ai nữa.
Ví dụ : tớ hít le cậu= tớ không chơi với cậu nữa
Caominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

21   9

hít le


1. 2 lên,0 xuống hít le
1. Là tên một vị tướng người Do thái - Đức. Ông nổi tiếng về phong cách thống trị độc đoán và tàn ác, được mệnh danh là " nhà cầm quyền độc đoán nhất trong lịch sử nhân loại.
2. Là một từ trẻ con thường dùng khi chúng không muốn chơi với ai nữa.
Ví dụ : tớ hít le cậu= tớ không chơi với cậu nữa
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 1 năm 2014

3

12   6

hít le


Là 1 nhà chính trị người Đức, chủ tịch đảng công nhân đức quốc gia xã hội chủ nghĩa từ năm 1921, thủ tướng Đức từ năm 1933
Là 1 vị lãnh tụ và thủ tướng đế chế kiêm nguyên thủ tướng quốc gia nắm quyền đế quốc đức kể từ năm 1934
Thư Trần - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

4

8   3

hít le


Đây là từ đã được người Việt Nam phiên âm hoá, từ gốc của nó là tên một nhà lãnh đạo người Đức Adolf Hitler - người châm ngòi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (tháng 9 năm 1939). Ông sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 và mất ngày 30 tháng 4 năm 1945, là người Đức gốc Áo
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019

5

11   7

hít le


1. Là tên một vị tướng người Do thái - Đức. Ông nổi tiếng về phong cách thống trị độc đoán và tàn ác, được mệnh danh là " nhà cầm quyền độc đoán nhất trong lịch sử nhân loại.
2. Là một từ trẻ con thường dùng khi chúng không muốn chơi với ai nữa.
Ví dụ : tớ hít le cậu= tớ không chơi với cậu nữa
Khoai - Ngày 04 tháng 3 năm 2022

Thêm ý nghĩa của hít le
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rz lt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa