thanhvine

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được3
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   3

lgbt


LGBT là viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ (Lesbians), đồng tính nam (Gays), song tính (Bisexuals) và chuyển giới tính (Transgender).
Xem thêm tại: http://dinhbas.blogspot.com/2013/10/lgbt-la-gi.html
thanhvine - Ngày 30 tháng 10 năm 2013