Ý nghĩa của từ lễ độ là gì:
lễ độ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 29 ý nghĩa của từ lễ độ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lễ độ mình

1

238   62

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
ngan - Ngày 01 tháng 10 năm 2013

2

145   67

lễ độ


lễ độ là cư xử đúng mực với người khác; kín trên nhường dưới. lễ phép với người lớn;nhường nhịn em nhỏ.
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 11 năm 2015

3

79   49

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 11 năm 2015

4

44   27

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác
Ý nghĩa của lễ độ là người có đạo đức và có văn hóa, giúp xã hội văn minh, giúp quan hệ con người với con người trở nên tốt đẹp
Trân - Ngày 16 tháng 12 năm 2016

5

39   26

lễ độ


Lễ đo la là cách cư xử đúng mực của moi ng trong khi giao tiếp voi ng khac.
Lễ do thể hiện su quy trong cua mih doi voi mọi ng
Lễ do se giup cho quan he giữa con ng voi con ng tro nen tot dep. Góp phan lam cho xa hoi ngay cang van minh
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 12 năm 2016

6

36   25

lễ độ


Lễ độ là cách cư sử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 12 năm 2015

7

86   78

lễ độ


thái độ được coi là đúng mực, tỏ ra biết coi trọng người khác khi tiếp xúc (nói khái quát) giữ lễ độ với người [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

40   32

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
Vũ Hồng Ánh - Ngày 18 tháng 10 năm 2016

9

42   34

lễ độ


le do la cach cu xu dung muc cua moi nguoi trong khi giao tiep voi nguoi khac
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 10 năm 2016

10

9   3

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác.
Minh Nhật - Ngày 26 tháng 10 năm 2017

11

23   19

lễ độ


le do giup cho moi quan he giua nguoi tot dep hon, giup cho xa hoi van minh
dtha - Ngày 24 tháng 10 năm 2015

12

31   28

lễ độ


Lễ độ là biế cư xử dúng cach đối với người lớn hơn mình
uyenta - Ngày 20 tháng 9 năm 2016

13

5   2

lễ độ


Lễ độ thể hiện sự tôn trọng, quý mến của mình đối với mọi người.
Lò Châu Anh - Ngày 06 tháng 12 năm 2017

14

63   61

lễ độ


le do la cu chi hanh vi dung trong giao tiep ung xu the hien la nguoi co van hoa co dao duc
phan van giang - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

15

5   3

lễ độ


lẽ đó là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 12 năm 2016

16

4   2

lễ độ


lẽ đó là cách cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác
mai la ban - Ngày 05 tháng 12 năm 2017

17

3   2

lễ độ


Lễ độ là gì ? . Lễ độ là kính trên nhường dưới . Coi trọng , quý trọng người già
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 9 năm 2017

18

30   31

lễ độ


LÀM CHO QUAN HỆ GIỮA MỌI NGƯỜI TRỞ NÊN TỐT ĐẸP , XÃ HỘI VĂN MINH , TIẾN BỘ
NHẬT VY - Ngày 18 tháng 10 năm 2016

19

2   3

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
mai anh quan - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

20

27   30

lễ độ


lễ độ thể hiện cả sự tôn trọng, quý mến của mình đối với mọi người
tuan - Ngày 14 tháng 12 năm 2015

21

22   25

lễ độ


Lễ độ là cach cư sử đúng mựt
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 2 năm 2016

22

49   53

lễ độ


I d. Thái độ được coi là đúng mực, tỏ ra biết coi trọng người khác khi tiếp xúc (nói khái quát). Giữ lễ độ với mọi người. Cử chỉ thiếu lễ độ. II t. Có . Ăn nói lễ độ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

23

21   25

lễ độ


le do la cach cu su cua moi nguoi trong khi giao tiep coi nguoi khac
nhu quynh - Ngày 18 tháng 12 năm 2014

24

18   22

lễ độ


Bằng một cách cư xử đúng mực
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 10 năm 2015

25

23   27

lễ độ


Le do la cu chi hanh vi cua minh voi nguoi khác
Bóng - Ngày 28 tháng 11 năm 2015

26

15   21

lễ độ


lễ độ là phải biết lễ phép với mọi người
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 10 năm 2016

27

35   51

lễ độ


I d. Thái độ được coi là đúng mực, tỏ ra biết coi trọng người khác khi tiếp xúc (nói khái quát). Giữ lễ độ với mọi người. Cử chỉ thiếu lễ độ.II t. [..]
Nguồn: vdict.com

28

34   65

lễ độ


Thái độ được coi là đúng mực, tỏ ra biết coi trọng người khác khi tiếp xúc (nói khái quát). | : ''Giữ '''lễ độ''' với mọi người.'' | : ''Cử chỉ thiếu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

29

26   61

lễ độ


Lễ độ là nghệ thuật làm người khác hài lòng khi nói chuyện với ta

Read more: http://khotangdanhngon.com/tag/l%E1%BB%85-d%E1%BB%99-la-gi#ixzz2fAEp6zb3
an - Ngày 17 tháng 9 năm 2013


Thêm ý nghĩa của lễ độ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rành quân sự >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa