mai anh quan

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được3
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   3

lễ độ


Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
mai anh quan - Ngày 04 tháng 6 năm 2019