Ý nghĩa của từ kiến thức là gì:
kiến thức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ kiến thức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kiến thức mình

1

20   14

kiến thức


Tri thức hay kiến thức (tiếng Anh: knowledge) bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Trong ti [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

4   0

kiến thức


kiến thức là tri thức ,những hiểu biết,những kinh nghiệm trong cuộc sống.<3
BTTHong - Ngày 25 tháng 2 năm 2018

3

18   15

kiến thức


dt. Điều hiểu biết do tìm hiểu, học tập mà nên: kiến thức khoa học kiến thức văn hóa có kiến thức nuôi con.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "kiến thứ [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   1

kiến thức


Kiến thức: sư hiểu biết. Tri thức: sự hiểu biết có hệ thống.
Lê Thanh Liêm - Ngày 21 tháng 8 năm 2017

5

15   15

kiến thức


những điều hiểu biết có được do từng trải, hoặc do học tập (nói tổng quát) truyền thụ kiến thức kiến thức địa lí Đồng nghĩa: tri [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   2

kiến thức


Kiến thức tỉ lệ thuận vs mức thu nhập.
Vũ hiếu - Ngày 19 tháng 9 năm 2018

7

11   17

kiến thức


Điều hiểu biết do tìm hiểu, học tập mà nên. | : '''''Kiến thức''' khoa học.'' | : '''''Kiến thức''' văn hóa.'' | : ''Có '''kiến thức''' nuôi con.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

9   19

kiến thức


dt. Điều hiểu biết do tìm hiểu, học tập mà nên: kiến thức khoa học kiến thức văn hóa có kiến thức nuôi con.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của kiến thức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kiến hiệu kiều diễm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa