BTTHong

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được0
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6   0

kiến thức


kiến thức là tri thức ,những hiểu biết,những kinh nghiệm trong cuộc sống.<3
BTTHong - Ngày 25 tháng 2 năm 2018