BTTHong

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được1
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

kiến thức


kiến thức là tri thức ,những hiểu biết,những kinh nghiệm trong cuộc sống.<3
BTTHong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999