Ý nghĩa của từ journalist là gì:
journalist nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ journalist. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa journalist mình

1

2   1

journalist


['dʒə:nəlist]|danh từ nhà báo, ký giảĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1   1

journalist


Nhà báo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

journalist


nhà báo
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

0   0

journalist


Tên của một nghề nghiệp: nhà báo. Từ này khá rộng và bao gồm rất nhiều ngành nghề nhỏ khác như biên tập viên, phóng viên,... Những người này hoạt động liên quan đến các lĩnh vực về báo chí. Nhiều người cho rằng nghề này rất cực và khó vì có những quy luật rất khắc nghiệt.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của journalist
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< journalism journalistic >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa