Ý nghĩa của từ je t'aime là gì:
je t'aime nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ je t'aime. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa je t'aime mình

1

70 Thumbs up   19 Thumbs down

je t'aime


je t'aime là một từ tiếng Pháp. Có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh (giống như I love you trong tiếng Anh).
Đây là cụm từ được một tạp chí bình chọn là ngôn ngữ lãng mạn nhất để bày tỏ tình yêu
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 1 tháng 8, 2013

2

31 Thumbs up   10 Thumbs down

je t'aime


"je t'aime" là câu nói tiếng Pháp, có nghĩa tiếng Anh là "I love you".

"je t'aime" thường được các bạn trẻ Việt Nam hiện đại dùng để tỏ tình một cách ngọt ngào với bạn gái/bạn trai của mình thay cho câu "anh yêu em/ em yêu anh"
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 3 tháng 11, 2013

3

22 Thumbs up   7 Thumbs down

je t'aime


"je t'aime" là câu nói tiếng Pháp, có nghĩa tiếng Anh là "I love you".

"je t'aime" thường được các bạn trẻ Việt Nam hiện đại dùng để tỏ tình một cách ngọt ngào với bạn gái/bạn trai của mình thay cho câu "anh yêu em/ em yêu anh"
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

4

20 Thumbs up   8 Thumbs down

je t'aime


Là một câu tiếng Pháp, có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh! Người Pháp nói câu này khi họ thực sự rất yêu một ai đó.
vuvu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

5

17 Thumbs up   9 Thumbs down

je t'aime


- là một câu tiếng pháp có nghĩa là I love you trong tiếng anh- Anh yêu em/ Em yêu anh trong tiếng Việt
thể hiện cảm xúc yêu thương ngọt ngào giữa nam và nữ
VD: je t'aime, Wendy= I love you, Wendy= Anh yêu em, Wendy
gracehuong - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

6

25 Thumbs up   20 Thumbs down

je t'aime


Có nguồn gốc từ tiếng Pháp, là cách thể hiện tình yêu của bạn tới một (hay nhiều) người khác.
Hãy chỉ nói ra câu này khi bạn thực sự yêu một ai đó nhé :)
iRosa - 00:00:00 UTC 20 tháng 7, 2013

7

12 Thumbs up   8 Thumbs down

je t'aime


Tớ thích cậu
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 26 tháng 1, 2015

<< lol wtf >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa