iRosa

Geboortedatum:1994-11-05
Woonplaats:Hanoi
Vote-up nhận được670
Vote-down nhận được475
Điểm:194 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (48)

1

101 Thumbs up   42 Thumbs down

xd


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

2

82 Thumbs up   61 Thumbs down

vl


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
iRosa - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

3

68 Thumbs up   40 Thumbs down

sang chảnh


Một sự kết hợp từ thú vị của "sang" (sang trọng) và "chảnh" (kiêu).
Tuy nhiên, phần lớn từ này được dùng để miêu tả tất cả mọi thứ mà bạn thích với nghĩa tích cực.


Mình thích cái quán cà phê sang chảnh này rồi đấy!!
iRosa - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

4

51 Thumbs up   26 Thumbs down

yolo


Viết tắt của "You Only Live Once" - bạn chỉ sống 1 lần.
Một phương châm sống, một lời ngụy biện cho nhiều người (đặc biệt trong giới trẻ) mỗi lần họ làm điều gì ngốc nghếch và muốn chối bỏ trách nhiệm.


- "Này, nghe nói mày vừa làm cho con bé kia có bầu"
- "Ờ... nhưng mà YOLO!!"
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

5

41 Thumbs up   35 Thumbs down

wtf


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

6

35 Thumbs up   28 Thumbs down

vkl


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

7

34 Thumbs up   41 Thumbs down

how about


Cũng như "what about", được dùng để diễn tả một lời mời hoặc một lời gợi ý làm một việc gì đó trong tiếng Anh. Sau cụm từ này, ta thường dùng động từ thêm đuôi "ing" hoặc một đại từ và một động từ nguyên thể (VD: how about we do this?)
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

8

28 Thumbs up   16 Thumbs down

ex


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

9

25 Thumbs up   20 Thumbs down

je t'aime


Có nguồn gốc từ tiếng Pháp, là cách thể hiện tình yêu của bạn tới một (hay nhiều) người khác.
Hãy chỉ nói ra câu này khi bạn thực sự yêu một ai đó nhé :)
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

10

25 Thumbs up   23 Thumbs down

just kidding


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
iRosa - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+