Ý nghĩa của từ it's over là gì:
it's over nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ it's over. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa it's over mình

1

18   6

it's over


Là một câu trong tiếng Anh, có nghĩa là chuyện đã qua rồi, thế là xong, thế là hết rồi, chuyện kết thúc rồi, thế là chấm dứt
VD: it's over with him( chuyện với Anh ấy kết thúc rồi)
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

9   8

it's over


Câu này có nghĩa là "Chuyện đã qua rồi" hay "Tất cả đã kết thúc rồi", để thể hiện khi một chuyện gì đó đã trôi qua, đã kết thúc rồi, không cứu vãn hay quay trở lại được nữa.
- It's over! I cannot love you anymore.
Chuyện đã hết rồi. Tôi không thể yêu anh nữa.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

1   0

it's over


Nghĩa của cụm từ: hết rồi, kết thúc rồi, qua rồi,...
Ví dụ 1: Kết thúc rồi, đó là trận đấu mà mọi người đã cố gắng hết mình, chỉ hơi thiếu may mắn thôi. (It's over, you tried your best but it lacks of luckiness).
Ví dụ 2: Kết thúc rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. (It's over, everything will be alright).
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 1 năm 2019

4

10   10

it's over


nó qua rồi, xong rồi, tan tành chấm dứt rồi

-hey whats wrong?
(êu mày sao thế?)
-its over...me and him....its over..
(xong rồi....tao với nó...xong rồi..)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của it's over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dz Xì lép >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa