Ý nghĩa của từ icon là gì:
icon nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ icon. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa icon mình

1

30   8

icon


Icon có nghĩa là biểu tượng.Chúng ta cần có icon để dễ dàng nhận ra và phân biệt được các chương trình, các tổ chức,,các thái độ khác nhau một cách dễ dàng.
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

2

13   10

icon


danh từ: chỉ hình tượng, thần tượng hay tượng
hay về tôn giáo chỉ tượng thánh, thánh tượng hoặc ý chỉ thần tượng
chuyên ngành:
toán tin: hình tượng, biểu trưng
xây dựng: tượng thánh
chipchi0412 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

14   12

icon


Icon. | Thần tượng | Tượng, tượng thánh, hình tượng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

icon


Danh từ: Hình tượng/ tượng thánh/ Tên một nhóm nhạc nam Hàn Quốc.
Ví dụ: Tôi sử dụng các biểu tượng vui nhộn trên tin nhắn để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. (I use the funny icons on message to describe my current emotion.)
nga - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

5

0   0

icon


icon là biểu tượng . VD : hình mặt cười , mặt mếu ... thường thấy ở trên face , messenger ... thường đc giới trẻ dùng trong lúc chat ...
;)
<3
:(
-_-
=^.^= Đó gọi là icon .
Vy Vy - Ngày 03 tháng 7 năm 2017

6

6   10

icon


danh từ: chỉ hình tượng, thần tượng hay tượng. Hay về tôn giáo chỉ tượng thánh, thánh tượng hoặc ý chỉ thần tượng. Icon về nghĩa chuyên ngành: như toán tin ý chỉ hình tượng, biểu trưng; còn xây dựng chỉ tượng thánh
kỹ thuật chung: biểu tượng
chipchi0412 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

7

4   10

icon


Icon là album tổng hợp của Michael Jackson.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của icon
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iceman iconoclast >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa