Ý nghĩa của từ i love ny là gì:
i love ny nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ i love ny. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa i love ny mình

1

16   8

i love ny


Là cum từ kết hợp Tiếng Anh và Tiếng Việt có nghĩa là Anh/em yêu người yêu của anh/em lắm.
Trong đó:
I: Anh/Em
Love: Yêu
ny: là từ viết tắt của người yêu trong Tiếng Việt
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

7   3

i love ny


1.Là cụm từ mà Tiếng Anh và Tiếng Việt cùng kết hợp với nhau nó có nghĩa là : Anh / em yêu người yêu của anh/ em lắm . Trong đó:
I : anh/ em
love : Yêu
ny : là từ viết tắt của người yêu
1. Ny là viết tắt của New York . Câu : I Love Ny là I love New York nghĩa là tôi yêu New York . Câu khẩu hiệu này được in trên rất nhiều áo phông, cốc sứ , tranh ảnh và như một slogan ngộ nghĩnh được các bạn trẻ ưa thích
Neko Kanna - Ngày 29 tháng 12 năm 2014

3

9   9

i love ny


ny là viết tắt của New York. i love ny có nghĩa là tôi yêu New York. là 1 thành ngữ phổ biến để in trên quần áo mũ mã...

-i just bought a I Love NY shirt. its pretty cool
(tao mới mua một cái áo có chữ I love NY trên đấy. đẹp phết)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

6   8

i love ny


Viết tắt của từ Tiếng Anh '' I Love New York'' , tôi yêu New York, là một câu khẩu hiệu vui từ ngôn ngữ chat của các bạn trẻ. Câu khẩu hiệu này được in trên rất nhiều áo phông, cốc sứ , tranh ảnh và như một slogan ngộ nghĩnh được các bạn trẻ ưa thích
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của i love ny
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ln pj >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa