Ý nghĩa của từ ln là gì:
ln nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ln. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ln mình

1

1   0

ln


Là một từ viết tắt trong toán học, ký hiệu của logarit cơ số e, hay "loga-nêpe", thường đọc tắt là "len". Khái niệm này được dạy ở chương trình toán lớp 12.
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0   0

ln


1. viết tắt của Last Name - Tên họ, tên gia đình

2. Kí hiệu của Loga Nepe, hoặc logarit cơ số nepe trong toán học

3. viết tắt của League of Nations, tiền thân của United nations - Liên hợp quốc
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   0

ln


viết tắt của " line number" dùng trong ngôn ngữ máy tính. Đây là một số ở đầu hoặc cuối mỗi dòng của một chương trình máy tính xác định vị trí của nó trong một chuỗi
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0   0

ln


Land
Nguồn: clbthuyentruong.com

5

0   2

ln


Từ "ln" ghi tắt của từ "lồn", được dùng chủ yếu trên mạng xã hội bởi giới trẻ. Đây là một từ lóng tục tĩu dùng để chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ
Ví dụ 1: Ăn nói vớ vẩn như ln ấy.
Ví dụ 2: Vãi ln thế, cô này ngộ nghĩnh nhỉ?
nghĩa là gì - Ngày 07 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ln
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mk i love ny >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa