Ý nghĩa của từ pj là gì:
pj nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pj. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pj mình

1

6   5

pj


- là viết tắt của từ Personal/ Poor Joke or Cheap alcoholic beverage
- pỵjamas
- viết tắt của từ project (dự án)
- viết tắt của từ Pararescue Jumper: Có nghĩa là "Trợ lý hình ảnh"!
nghiemmailan - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

5   5

pj


1. viết tắt của "Poor Joke". Đây là tiếng lóng có ý nghĩa câu chuyện đùa quá nhạt và không gây cười cho người nghe.
2: viết tắt của "pajamas" có nghĩa là bộ đồ ngủ
thanhthanh - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   2

pj


Trong tiếng Anh, PJ ghi tắt của "Project" (n) /'prɒdʒɛkt/; /'prɒdʒɪkt/; (v) /prəˈdʒɛkt/ có nghĩa là:
- Danh từ: dự án, kế hoạch, đề án, công trình (nghiên cứu), khu ổ chuột (từ lóng ít sử dụng),...
- Động từ: lên dự án, diễn đạt rõ ý,...
Ví dụ: The company's end-of-year project is to build a hotel (Dự án cuối năm của công ty là xây dựng một cái khách sạn)
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pj
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< i love ny pr có >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa