Ý nghĩa của từ huyễn hoặc là gì:
huyễn hoặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ huyễn hoặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa huyễn hoặc mình

1

31   7

huyễn hoặc


Tự mình hiểu sai, tin tưởng mù quáng vào một điều sai lầm nào đó và mọi suy nghĩ, hành động đều bị chi phối bởi sự tin tưởng mù quáng đó - Tự HUYỄN HOẶC bản thân mình.
Ngọc - Ngày 12 tháng 2 năm 2014

2

7   2

huyễn hoặc


Mơ ước xa vời k có thật mà vẫn mơ mới ngu
lin - Ngày 24 tháng 7 năm 2016

3

8   6

huyễn hoặc


Làm cho lầm lẫn. | Lừa gạt bằng thủ đoạn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

huyễn hoặc


Nghĩa là : ảo tưởng một điều gì đó không có thật một vài vấn đề khiến ta hiểu lầm với chính cảm xúc của bản thân.
Xuyến - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

5

4   6

huyễn hoặc


dg. 1. Làm cho lầm lẫn. 2. Lừa gạt bằng thủ đoạn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

4   6

huyễn hoặc


lời nói không đi đôi với việc lam, đánh tráo khái niệm , một trong biểu thị của ma thuật
pip pip bíp - Ngày 24 tháng 12 năm 2013

7

3   6

huyễn hoặc


làm cho mất sáng suốt, lầm lẫn, tin vào những điều không có thật hoặc có tính chất mê tín tự huyễn hoặc mìn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

4   7

huyễn hoặc


lời nói, hành động không điu đôi; đánh tráo khái niệm, một trong nhưng trò ma thuật
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 12 năm 2013

9

3   7

huyễn hoặc


dg. 1. Làm cho lầm lẫn. 2. Lừa gạt bằng thủ đoạn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "huyễn hoặc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "huyễn hoặc":  [..]
Nguồn: vdict.com

10

3   7

huyễn hoặc


huyễn hoặc là xa vời không có thật để đưa người khác vào mù quángla thêu dệt như đám khói mù để lừa người khác


có những clip đưa hình con trăn có đầu người để huyền hoặc người
nhẹ dạ cả tin. mà việc đó không có cố khoa học về loài
trần quang phú - Ngày 16 tháng 2 năm 2014


Thêm ý nghĩa của huyễn hoặc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< huyền vi hy vọng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa