lin

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được2
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9 Thumbs up   2 Thumbs down

huyễn hoặc


Mơ ước xa vời k có thật mà vẫn mơ mới ngu
lin - Ngày 24 tháng 7 năm 2016