Ý nghĩa của từ hiệu quả là gì:
hiệu quả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hiệu quả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiệu quả mình

1

16   10

hiệu quả


Quan hệ giữa kết quả đạt được và nguồn lực được sử dụng .
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

2

7   4

hiệu quả


Kết quả đích thực. | : '''''Hiệu quả''' kinh tế .'' | : ''Lao động có '''hiệu quả''' cao.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   3

hiệu quả


dt. Kết quả đích thực: hiệu quả kinh tế Lao động có hiệu quả cao.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hiệu quả". Những từ có chứa "hiệu quả" in its defin [..]
Nguồn: vdict.com

4

6   5

hiệu quả


kết quả thực của việc làm mang lại nâng cao hiệu quả lao động làm việc không có hiệu quả
Nguồn: tratu.soha.vn

5

3   2

hiệu quả


Quan hệ giữa kết quả đạt được và nguồn lực được sử dụng.
Nguồn: vietcert.org

6

2   2

hiệu quả


nipphajjana (trung)
Nguồn: phathoc.net

7

1   5

hiệu quả


dt. Kết quả đích thực: hiệu quả kinh tế Lao động có hiệu quả cao.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hiệu quả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiệu lệnh hiệu số >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa