Ý nghĩa của từ hiệu lực là gì:
hiệu lực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hiệu lực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiệu lực mình

1

39   15

hiệu lực


Mức độ thực hiện các hoạt động đã hoạch định và đạt được kết quả đã hoạch định. Như thế, tính hiệu lực bao gồm hai phần: mức độ tuân thủ thực hiện các quy định và kết quả đạt được.
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

2

10   7

hiệu lực


tác dụng thực tế, đúng như yêu cầu lời nói của ông ta rất có hiệu lực thời hiệu thi hành hợp đồng có hiệu lực t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5   6

hiệu lực


Tác dụng tốt đưa đến kết quả mĩ mãn. | : ''Chỉ có bố trí cán bộ đúng chỗ mới phát huy được '''hiệu lực''' của tổ chức (Võ Nguyên Giáp)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

12   13

hiệu lực


Mức độ thực hiện các hoạt động đã hoạch định và đạt được kết quả đã hoạch định. Như thế, tính hiệu lực bao gồm hai phần: mức độ tuân thủ th [..]
Nguồn: vietcert.org

5

6   8

hiệu lực


dt (H. hiệu: có công dụng; lực: sức) Tác dụng tốt đưa đến kết quả mĩ mãn: Chỉ có bố trí cán bộ đúng chỗ mới phát huy được hiệu lực của tổ chức (VNgGiáp).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

4   7

hiệu lực


dt (H. hiệu: có công dụng; lực: sức) Tác dụng tốt đưa đến kết quả mĩ mãn: Chỉ có bố trí cán bộ đúng chỗ mới phát huy được hiệu lực của tổ chức ( [..]
Nguồn: vdict.com

7

2   5

hiệu lực


sādhaka (tính từ), sādhana (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của hiệu lực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiện diện ho hen >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa