Ý nghĩa của từ hang out là gì:
hang out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hang out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hang out mình

1

10   8

hang out


1.tụ tập, lang thang, đi la cà , đi chơi , đi ra ngoài
Ví dụ: Would you wanna hang out with us? (Bạn có muốn đi chơi với chúng tôi không?)...
2. Là nơi tụ tập để gặp bạn bè giải trí và tán dóc...
ThuyNguyen - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

11   10

hang out


Đi chơi


I like to hang out with friends on the weekends. We usually go for a coffee or sometimes go shopping together.
(Tôi thích đi chơi với bạn bè vào cuối tuần. Chúng tôi thường đi cafe hoặc thỉnh thoảng đi mua sắm cùng nhau.)
vananh - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của hang out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< epic fail eenie meenie >>